Nasıl Çalışıyoruz

Üretim ve imalat yapan fabrikalardaki proses gibi keskin çizgilerle belirlenmemiş olsalar da, MAUD Aksesuar da fabrikalardaki sisteme benzer şekilde çalışmaktadır. Bu yüzden yeni bir proje karşısındaki süreç, tıpkı fabrikalardaki süreç ile benzer şekilde işler.

 

"Görüşme"

Taleplerin ve ihtiyacın doğru şekilde anlaşılması için görüşmeler yaparız. Talepler ve ihtiyaçlar bu görüşmelere göre belirlenir. İhtiyaca yönelik gerekli aksesuarlar tespit edilir.

 

"Teknik Değerlendirme"
Görüşme sonunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi teknik olarak nasıl mümkün olabileceğinin değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonucu proje, en sağlıklı ve en uzun ömürlü olacak şekilde teknik olarak değerlendirilerek teklif bölümüne bildirilir.

 

"Tasarım "

Teknik değerlendirmenin ardından tasarım bölümümüz projenin tamamlandıktan sonra nasıl görüneceğine dair bir eskiz çalışması veya detay çalışması hazırlar. Bu tasarım projenin bittiğinde nasıl görüneceğine ve nasıl çalışacağına dair herkese bir fikir verecektir. Hazırlanan tasarım tedarik sürecine girmeden önce müşterilerimize sunuma çıkar. Projeden sorumlu olan şirket yetkilileri ile tasarımın ya da işleyişin detayları hakkında bu tasarım üzerinden konuşur ve gerekli görülen düzeltmeleri yaparız. Tasarım ve revizyonlar müşterimizin ihtiyaçları ve talepleri ile yeniden harmanlanarak son halini alır.

 

"Teklif"
Görüşmeler sonunda ortaya çıkan ihtiyaçlar, teknik özellikler göz önünde bulundurularak bir teklif hazırlanır.

Teklifimiz diğer firmaların tekliflerinin aksine son derece detaylıdır. Tekliften çok iş planının, hem müşterimiz hem MAUD Aksesuar ekibi için yol gösteren bir iş planı teşkil etmesine özen gösteririz.

Teklifimizin görüşmelerimizde konuşulan tüm konuları ve müşterimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun olmasına, önerilen aksesuarların müşterimizin talepleri konusundaki tüm hassasiyetleri  kapsamasına dikkat ederiz.

 

"Sözleşme"
Müşterilerimiz teklifimizi inceler, eğer şartları uygun buluyorlarsa bu teklife istinaden bir sözleşme imzalarız. Yine bu sözleşme sadece MAUD Aksesuar'ın değil müşterilerimizin de çıkarlarını mümkün olan en iyi şekilde korunmasının resmi dayanağıdır.

Maud Aksesuar olarak proje kabulünde bu sözleşmenin imzalanması bizim için çok önemlidir. Çünkü müşterilerimize gerçekleştireceğimizi vaad ettiğimiz projeye ve iş disiplinimize ne kadar çok güvendiğimizin en büyük kanıtı bu sözleşmedir.

 

"Tedarik Süreci"

Sözleşmede belirtilen tedarik sürecinin başlamasıyla birlikte, Türkiye’deki geniş stoklarımızdan ihtiyaç duyulan malzemeler büyük olasılıkla tedarik edilir. Stoklarda olmayan ürünlerle ilgili teslim süreleri göz önünde bulundurularak, eksik siparişler tamamlanır.

İhtiyaç, sadece o projeye özel bir çalışma ise, yurtdışı tedarik süreci başlar.  Teknik olarak uygun şekilde tasarlanan ürünlerle ilgili numune tedarik süreci, numunelerin uygunluğu ve teknik kabulden sonra, kesin üretim başlar. Sözleşmede verilen teslim sürelerine uyulur.

 

"Eğitim"

Üretim & Tedarik süreci tamamlandıktan sonra müşterilerimizin kendilerine sunulan ürünleri en verimli şekilde kullanabilmeleri için, ilgili firma yetkililerine eğitimler verilir. Eğitimlerimiz ücretsizdir ve firmalar istedikleri kadar personelleri için eğitim talebinde bulunabilirler.

 

"Satış Sonrası Destek ve Garanti"

MAUD Aksesuar tedarikini gerçekleştirdiği tüm aksesuarlar için proje sözleşmelerinde bildirilen satış sonrası destek, yedek parça garantilerini sağlamayı taahhüt eder. Maud Aksesuar, sözleşmelerde yer alan ve yönetmeliklere göre belirlenen garanti koşullarını sağlamakla yükümlü ve sorumludur.